Om DKS Færder

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som Nøtterøy kommune har vært en del av siden 2004. Skolesekken er en kulturplan for profesjonell kunst og kulturformidling. Planen har også en del med lokale temaer.

Den er vedtatt av kommunestyret som en obligatorisk og forutsigbar ordning for skolene i kommuene.

DKS har som mål å gi barn og unge profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser i hverdagen.

DKS er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og kommunene. Ulike nettverk og møteplasser på tvers av forvaltningsnivåer er etablert. Et godt samarbeid mellom kultur- og skolesektor på alle nivåer er en forutsetning.

Verdier i Den kulturelle skolesekken:

Pirrende

Inspirerende

Bevisstgjørende

Mangfoldig

Av høy kvalitet


Pirrende dekker selve møtet med kunstneren, inspirerende er virkningen i etterkant, bevisstgjørende er det som skjer over tid. Mangfoldig viser til det komplekse, sammensatte tilbudet og av høy kvalitet viser hvilket nivå vi skal ligge på.