Tilbake
Skriv ut

Du er FRI! (Vår 20) (Charlotte Øster og Ulla Nachstern)

Lærerveiledning

Du er FRI!

Du er FRI!
En fortellerforestilling om toleranse, likeverd og skeivt mangfold

Isak og Even fikk hverandre – og innmari mange jublet. Men hvorfor er de med i et program som heter «SKAM»?

Samfunnet vårt er mangfoldig og skal romme oss alle. Vi sier det ofte, men har det alltid vært slik – og er det slik i dag? Når noen kalles eller kaller seg «skeive», sier det at vi egentlig skal være rett? Og hva er «rett» og hvem er egentlig «vi»? Kan vi alle få være den vi er, uten å føle oss mindreverdig eller satt i bås? Hvorfor har vi de holdningene vi har? Hvordan endrer holdninger seg? Har de endret seg? Var det vanskeligere å være skeiv før?

Mange spørsmål dukker opp når man skal snakke om toleranse, likeverd og skeivt mangfold. Og noen kan synes det er utfordrende å snakke om. Mens andre igjen kan mene at det er unødvendig eller at vi er ferdig snakka. Er`e ikke greit nå liksom? Trenger vi å snakke mer om det?

Ja. Det trenger vi. Fordi mange av oss ikke faller innenfor kategorien vi. Noen er utenfor – og må komme ut av et skap for å vise hvem de er. Samfunnet vårt, språket vårt, kodene våre, klærne, lekene, interiøret, fargene, blikkene viser det fortsatt tydelig. Det samme gjør tallenes tale. Folk som bryter med normer for kjønn og seksualitet sliter mer på de fleste livsområder enn de som følger heteronormaliteten.

Og det er ikke greit.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Færder
  • Kunstnere/grupper: Charlotte Øster og Ulla Nachstern
  • Idé/opplegg: Fortellerforestillingen «Du er FRI» tar utgangspunkt i skeiv historie, i levde liv. De trekkes ut av gamle historiske arkiv og hentes fra vår egen samtid. Og den berører og utfordrer holdningene våre – og hvordan vi forvalter de verdiene som vi liker å holde frem i et såkalt likeverdig, tolerant og mangfoldig samfunn. Forestillingen er elastisk og vil endres i samspill med tilhørerne. Det legges opp til samtale, der elevenes erfaringer og holdninger får spille med. «Du er FRI» har kommet til som et samarbeid mellom Vestfoldarkivet, Vestfold fylkeskommune seksjon folkehelse og foreningen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, avdeling Vestfold. Også Skeivt arkiv, Skeiv Verden og Rosa kompetanse har bidratt med sin faglige støtte. Det er forteller Charlotte Øster som bærer forestillingen og hun har selv skrevet den.

Om kunstner / utøver / gruppe

Det er forteller Charlotte Øster som bærer forestillingen og hun har selv skrevet den, Vestfoldarkivets formidler Ulla Nachtstern har vært rådgiver underveis. Formidlingsprosjektet er et samarbeid mellom Vestfoldarkivet og Vestfold fylkeskommune seksjon folkehelse. Prosjektet knyttes helt konkret til foreningen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, avdeling Vestfold. FRI Vestfold har gitt sin tilslutning til dette og bidrar aktivt med sin kompetanse og med sin foreningshistorie, som er bevart i Vestfoldarkivet. Også Skeivt arkiv. Skeiv Verden og Rosa kompetanse har bidratt med sin faglige støtte.