Tilbake
Skriv ut

Avlyst inntil videre - Det angår også deg og besøk på Berg fengsel (V20)

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Færder
  • Idé/opplegg: Vestfoldmuseene tilbyr et kunnskaps- og holdningsprosjekt der «Holocaust i våre nærområder» er den klare rammen – og fokus på menneskerettigheter, demokrati og mangfoldsperspektiver er viktige føringer.Undervisningsopplegget «Det angår også deg» foregår på Berg fengsel og i Tønsberg. Det er bygd omkring lokale fortellinger som danner grunnlaget for fortellingen om det store Holocaust. Gjennom det stedsnære og med fokus på faktiske mennesker fra våre egne områder, blir historien mer aktuell og nærværende og angår oss mer direkte. Vi legger vekt på elevenes kompetanse og gir dem ny kunnskap om felt de kjenner til fra før; stedet sitt, 2. verdenskrig - og ikke minst hvordan det er å være et menneske som trenger å oppleve tilhørighet, respekt og trygghet. Elevene får høre om anti-jødiske tiltak, arrestasjon av norske jøder og de blir kjent med jødiske fanger som satt på Berg interneringsleir, styrt av norske nazistiske myndigheter. De får også delta i en workshop. I Tønsberg blir det vandring til snublesteiner, lagt ned til minne om jødiske barn og voksne som ble drept i Auschwitz. Vi forteller om deres liv og skjebne.Bildet på denne siden er av Mina Plesansky, født 1932. Drept i Auschwitz 1.12.1942.

Om kunstner / utøver / gruppe

Vestfoldmuseene tilbyr undervisning gjennom DKS og egne tilpassede opplegg. «Det angår også deg» er et samarbeidsprosjekt mellom flere avdelinger i Vestfoldmuseene og med DKS. Målgruppen har hittil vært elever i 3. videregående skole og dette er et pilotprosjekt utviklet for 9. trinn av Vestfoldarkivet, Slottsfjellsmuseet og Larvik museum.